Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Sociale verkiezingen, Sociale dialoog

Sociale verkiezingen 2024

20 november 2023

Tussen 13 mei 2024 en 26 mei 2024 moeten de sociale verkiezingen 2024 plaatsvinden. Tijdens deze sociale verkiezingen worden de vertegenwoordigers van het personeel aangeduid die deel gaan uitmaken van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en desgevallend de ondernemingsraad (OR).

Enkel bedrijven met minstens 50 werknemers worden met deze verplichting geconfronteerd, meer bepaald:

  • Vanaf gemiddeld 50 werknemers moeten er verkiezingen plaatsvinden voor het CBPW.
  • Vanaf gemiddeld 100 werknemers komen er verkiezingen bij voor de Ondernemingsraad.


Bouwbedrijven moeten niet gans de procedure doorlopen

Voor de bouwbedrijven kwamen werkgevers- en werknemersorganisaties destijds overeen dat er geen kandidatenlijsten in het kader van de sociale verkiezingen zullen ingediend worden. Om de vier jaar vragen de werkgeversorganisaties een bevestiging van de vakbonden en recentelijk werd deze ook bekomen.

Dit betekent niet dat de procedure, die in het kader van de sociale verkiezingen voorgeschreven is, niet moet gevolgd worden door de bouwondernemingen met gemiddeld ten minste 50 werknemers in dienst.

Zij moeten eveneens de stappen ondernemen vanaf dag X-60 ( deze dag valt volgens de verkiezingskalender ten vroegste op 15 december 2023) en kunnen de procedure al afsluiten op dag X+36 (dat is ten vroegste 20 maart 2024).

Informatiedossier Embuild

Op onze website kan u een verkiezingskalender en een dossier terugvinden met alle informatie en de verschillende formaliteiten:

Dialog

Tekst

Ok Annuleer