Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Sociale verkiezingen, Sociale dialoog

SOCIALE VERKIEZINGEN | Afsluiten van de procedure

12 oktober 2020

Door de Coronacrisis beslisten de sociale partners eind maart in de Nationale Arbeidsraad dat de sociale verkiezingen 2020 collectief zouden opgeschort worden vanaf X+36.

In het geval er geen enkele kandidatenlijst werd ingediend voor geen enkele werknemerscategorie, mocht u eind maart reeds stopzetten. Bij gebrek aan kandidaten moet er immers geen verkiezing georganiseerd worden.

Om de procedure correct af te sluiten moeten er 2 formaliteiten vervuld worden. Enerzijds moet u een bericht van volledige stopzetting opmaken en intern in de onderneming aanplakken. U dient hiervoor gebruik te maken van het officieel model van de FOD WASO.

Naast de interne aanplakking is het ook noodzakelijk dat u ditzelfde document van stopzetting uploadt op de webapplicatie van de FOD WASO:

Indien u deze 2 formaliteiten nog niet vervuld heeft, dient u dit zeker nu nog te doen. Dit is immers verplicht voor een correcte afsluiting van uw verkiezingsprocedure.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer