Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidsongeschiktheid, Ontslag, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Nieuwe procedure medische overmacht

22 november 2022

Op 1 oktober 2022 traden enkele aanpassingen aan het re-integratietraject in werking, zoals reeds gecommuniceerd in het artikel van 22 september 2022: https://embuild.be/nl/nieuws/wijzigingen-procedure-re-integratietraject-voor-arbeidsongeschikte-werknemers

Eén van de aanpassingen is de loskoppeling van het re-integratietraject en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst om medische redenen. Tot nu toe moest eerst een re-integratietraject gevolgd worden en een beslissing D genomen worden (d.i. definitieve arbeidsongeschiktheid zonder aangepast werk mogelijk) door de preventieadviseurs-arbeidsarts, vooraleer de werkgever kon of mocht overgaan tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst om medische redenen. Voortaan is het re-integratietraject enkel nog bedoeld om een arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren en is de procedure van medische overmacht bedoeld om vast te stellen of een arbeidsongeschikte werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren.

Voor de effectieve loskoppeling was het nog wachten op de aanpassing van artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet en trad bijgevolg nog niet in werking op 1 oktober. Intussen werd de wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid op 18 november in het Staatsblad gepubliceerd en treedt deze op 28 november 2022 in werking.

De procedure van medische overmacht staat opgenomen in boek 1, titel 4, hoofdstuk VI, afdeling 3 van de codex over het welzijn op het werk. Eén van de nieuwigheden is dat de procedure slechts kan worden opgestart wanneer de werknemer gedurende ten minste 9 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt is en voor zover geen re-integratietraject lopende is voor de betrokken werknemer.

Voor de volledige procedure medische overmacht, raadpleeg de codex over het welzijn op het werk via https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/algemene-beginselen/codex-over-het-welzijn-op-het-werk

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Catheline De Vree
Juridisch adviseur sociaal recht en bouwrecht
03 203 44 10
catheline.devree@embuild.be


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer