Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Ecocheques, Loon en andere voordelen

PC 200: ecocheques en jaarpremie

13 mei 2024

Jaarlijks staat er met de loonverwerking van juni in het PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) heel wat te gebeuren. Onder dit Paritair Comité ressorteren onder andere de bedienden die in de bouwondernemingen tewerkgesteld worden.

Ecocheques

In de loop van de maand juni, betaalt u uw werknemers ecocheques. Had u een voltijdse werknemer in dienst gedurende de ganse referteperiode die loopt van 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2024, dan bedragen de verschuldigde ecocheques 250 euro. Bedienden die deeltijds werken of die in de loop van de referteperiode in of uit dienst zijn getreden, hebben recht op een gedeelte van dit bedrag.

Wekelijkse arbeidsduur
vanaf 4/5 van voltijdse betrekking250 EUR
vanaf 3/5 van voltijdse betrekking200 EUR
vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking150 EUR
minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking100 EUR

Jaarlijkse premie

Naast de ecocheques, voorziet het APCB 200 ook een bruto jaarpremie van 312,50 euro voor 2024.

Ook hier loopt de referteperiode van 1 juni vorig jaar tot en met 31 mei van dit jaar en heeft een voltijdse werknemer met volledige prestaties tijdens deze periode, recht op de volledige premie. Voor deeltijdse bedienden wordt de premie berekend in verhouding tot hun arbeidsduur.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer