Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Tijdelijke werkloosheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Nieuwe toeslag bij tijdelijke werkloosheid

09 februari 2024

De federale regering heeft beslist om vanaf 1 januari 2024 de hoofduitkering bij tijdelijke werkloosheid te verlagen van 65% naar 60% van het begrensd loon. Dit geldt voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, behalve voor werkloosheid wegens overmacht.

Om dit te compenseren werd er een nieuwe toeslag van 5 euro per dag ingevoerd voor elke dag gedekt door een werkloosheidsuitkering (6-dagenstelsel). Deze toeslag komt bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering en de reeds bestaande supplementen.

De toeslag moet betaald worden door de werkgever of door een sectoraal fonds wanneer dit op sectoraal vlak wordt afgesproken via een algemeen verbindend verklaarde cao.

In PC 124 werd er geen cao afgesloten en zal het dus de werkgever zijn die de toeslag van 5 euro betaalt.

Of de nieuwe toeslag moet betaald worden vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid hangt af van het loon van je werknemers, namelijk of ze al dan niet 4.000 euro bruto per maand verdienen.

Meer informatie over de toepassingsvoorwaarden van deze nieuwe toeslag kan je terugvinden op onze website.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer