Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Wettelijke vakantie

MAG EEN STUDENT WERKEN TIJDENS EEN PERIODE VAN COLLECTIEF VERLOF?

02 juni 2022

Een student kan inderdaad werken bij een onderneming in een periode wanneer andere werknemers verlof hebben. Het zorgt er dan wel voor dat het collectief karakter van de verlofperiode binnen die onderneming wegvalt.

Dit heeft twee rechtstreekse gevolgen voor de andere werknemers binnen de onderneming:

  • Ze zijn niet langer genoodzaakt om zelf verlof tijdens die gehele periode te nemen, men mag dus ook komen werken.
  • Werknemers die vanwege onvoldoende vakantierecht tijdens die periode gebruik willen maken van tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting, kunnen dat hierdoor niet meer.

GELDT DIT OOK VOOR HET BOUWVERLOF?

Ja, maar voor bouwbedrijven is het antwoord genuanceerder. Neemt u deel aan het bouwverlof dan moet u, omwille van een afwijking hierop, een melding doen aan de plaatselijke directie Toezicht op de Sociale Wetten. U vindt de volledige lijst van deze lokale diensten hier: Directies TSW.

GELDT DIT OOK VOOR INHAALRUSTDAGEN?

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat studentenarbeid niet mogelijk is in een bouwonderneming op de sectorale inhaalrustdagen. Deze dagen zijn collectief vastgelegd en hier kan enkel onder zeer strikte voorwaarden op afgeweken worden.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Catheline De Vree
Juridisch adviseur sociaal recht en bouwrecht
03 203 44 10
catheline.devree@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer