Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Loopbaan, Aanwerving, Arbeidsreglement

Kan een arbeidsovereenkomst mondeling worden afgesloten?

17 april 2023

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst moet de volgende essentiële elementen bevatten:

  • De twee betrokken partijen moeten een akkoord hebben over het presteren van arbeid, hoofd- of handarbeid, tegen een bepaalde vergoeding
  • Als de arbeid gebeurt onder het gezag van een opdrachtgever door een uitvoerder, spreken e over een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer

Kan dit ook mondeling?

Hoewel de meeste arbeidsovereenkomsten schriftelijk worden afgesloten, is dit geen verplichting. Men kan ook mondeling een rechtsgeldige overeenkomst vastleggen. Deze moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Er is uitdrukkelijke toestemming van beide partijen, waaruit een wilsovertuiging blijkt
  • De personen moeten bekwaam zijn om de partij tot een overeenkomst te binden
  • De overeenkomst moet een bepaald onderwerp, namelijk arbeid, omvatten die mogelijk is om uit te voeren.
  • De oorzaak van de overeenkomst mag niet indruisen tegen de openbare orde of de goede zeden.

Deze voorwaarden zijn in principe voldoende om een arbeidsovereekomst mondeling af te sluiten. Hier zijn wel uitzonderingen op. Sommige arbeidsovereenkomsten vereisen een schriftelijk ondertekende overeenkomst. Dit kan zowel op papier als elektronisch.

Volgende arbeidsovereenkomsten kunnen enkel schriftelijk vastgelegd worden:

Ook moeten bedingen tussen werkgever en werknemer, zoals het concurrentie- en het scholingsbedding, schriftelijk worden afgesloten.

Ondanks de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst mondeling vast te leggen, raden wij u als Embuild Antwerpen toch aan om dit schriftelijk te doen. Dit zort voor meer duidelijkheid en zekerheid voor, tijdens, maar ook na het einde van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld bij een dispuut tussen werkgever en (ex-) werknemer.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer