Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Herziening van overheidsopdrachten volgens artikel 38/11 AUR

25 maart 2024

Artikel 38/11 AUR is de juridische grondslag voor de aanbesteder en voor de aannemer om een herziening te vorderen van de opdracht in de vorm van een termijnverlenging, schadevergoeding of verbreking.

De herziening van artikel 38/11 AUR kan worden gevorderd bij nalatigheden, vertragingen of welke feiten dan ook die ten laste van de andere partij kunnen worden gelegd. En dat op voorwaarde dat hierdoor een vertraging of nadeel wordt geleden.

Het is belangrijk voor u als aannemer om te weten dat er geen persoonlijke tekortkoming van de aanbesteder vereist is. Het gaat namelijk om een nalatigheid, vertraging of ander feit ten laste van de aanbesteder.

Dit feit kan u koppelen aan de basisverplichtingen van een aanbesteder in zijn hoedanigheid van opdrachtgever van een aanneming van werken. Een voorbeeld van zo een basisverplichting is het mogelijk maken van de uitvoering van de werken.

Er is met andere woorden geen fout vereist in hoofde van de aanbesteder, noch dient een persoonlijke tekortkoming in hoofde van de aanbesteder te kunnen worden verweten.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer