Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

prijsherziening, Bouwrecht, Prijzen bouwmaterialen, Financieel

De prijsherziening: Klare wijn over het principe

06 september 2023

1. Wat is een prijsherzieningsclausule

De prijsherziening is een contractueel beding om de aanvankelijk overeengekomen prijs te herzien. De prijsherzieningsclausule legt de modaliteiten van de herziening vast. Voorbeelden van modaliteiten zijn:

 • Welk deel van de prijs is herzienbaar (bijvoorbeeld: 80% herzienbaar en 20% vast)?
 • Op basis van welke parameters wordt er herzien (vaak zijn dit lonen en materialen)?
 • De wegingsfactoren van elke parameter (bijvoorbeeld: 30% herziening op basis van de lonen).
 • Wanneer gebeurt de herziening?

2. Welke parameters gebruik ik in een prijsherziening?

In de formule die de prijsherziening aangeeft, dient u gebruik te maken van objectieve en controleerbare parameters. Deze zijn te raadplegen via de website van Embuild (Embuild < Toegang leden < Cijfers en data < Indexen).

Zo bestaan er bijvoorbeeld volgende parameters:

 • S: vertegenwoordigt de lonen en de sociale lasten. Kort samengevat: de loonkost
 • I+: vertegenwoordigt de evolutie van de kostprijs van verscheidene soorten bouwmaterialen
 • K: heeft betrekking op materialen gebruikt bij wegenwerken
 • M en MM: de index voor huisvesting
 • OW-waarden: prijsontwikkeling van een reeks refertebouwmaterialen zoals zand, grind, staal, hout, cement, …

 • De parameters die u in de formule gebruikt, dienen de reële kosten te vertegenwoordigen of dienen tegemoet te komen aan de prijsevolutie van de hoofdcomponenten van de kostprijs. Samengevat: de gekozen parameters dienen in verband te staan met de op de werf gebruikte materialen (parameter I, K, M, OW, …) en het personeel (parameter S).
Berekening prijsherziening

3. Concreet: een eenvoudig voorbeeld van een prijsherziening in de praktijk

Dé prefecte formule voor een prijsherziening bestaat niet. Daarom geef ik een voorbeeld mee uit een concrete overeenkomst die mij in het verleden werd voorgelegd.

Formules hebben in het algemeen een structuur die lijkt op de onderstaande formule:

p = P * [ 0,40* (s / S) + 0,40* ( i / I ) + 0,20 ]

Waarbij:

“p” overeenstemt met de herziene prijs.

“P” overeenstemt met de oorspronkelijke prijs.

“s” overeenstemt met de waarde van de index S op de eerste dag van de “beschouwde periode” (het ogenblik van de herziening).

“S” overeenstemt met de waarde van de index S 10 dagen voor de opening van de offertes.

“i” overeenstemt met de waarde van de index I geldend de maand voor de “beschouwde periode”.

“I” overeenstemt met de waarde van de index I 10 dagen voor de opening van de offertes.

De cijfers in de formule (0,40; 0,40 en 0,20) zijn de wegingsfactoren. Deze worden vermenigvuldigd met de uitkomst van de breuk waardoor zij bepalen in hoeverre de lonen en materialen doorwegen. Hoe hoger het cijfer, hoe zwaarder een parameter doorweegt in de formule.

Rekenvoorbeeld

 • Gegevens:
  • Bedrijf – RSZ-kengetal 026: categorie D
  • Aantal werknemers minder dan 10
  • Opening offertes 29/06/2022
  • Vorderingsstaat over werken uitgevoerd in de periode van 15/03/2023 tot 15/04/2023
  • Oorspronkelijke prijs: 100.000 euro

De S-waarde

Om de juiste kleine en grote s-waarde te vinden, dienen we eerst de omschrijving die de opdrachtdocumenten aan die parameter geeft te leggen naast de gegevens van het dossier en de eigenschappen van het bedrijf.

De eerste stap is het openen van het juiste Excel-bestand met een overzicht van alle s-waarden.

Het bedrijf dat de prijsherziening berekent, is geen installateur van elektrische installaties waardoor we moeten kiezen voor “S-waarde bouw” op de website.

Vervolgens moeten we het juiste Excel-bestand kiezen om een overzicht te krijgen van de correcte s-waarde. Het gaat om een aanbesteding die werd gepubliceerd in juni 2022, wat er voor zorgt dat we het Excel-bestand moeten openen “Historiek S-waarden bouw (PC 124) – aanbestedingen vanaf 11/06/2007.

Daarna gaan we op zoek naar de juiste cel binnen het Excel-bestand.

Om de juiste kolom te bepalen, dienen we tot slot te kijken naar de gegevens die bedrijfseigen zijn. Met name het RSZ-kengetal en het aantal werknemers.

In de gegevens zien we dat het kengetal 026 is. Dit betekent dat we moeten zoeken in categorie D.

Het bedrijf telt minder dan 10 werknemers waardoor we de kolom onder “minder dan 10 werknemers” dienen te gebruiken.

Het voorbeeld

In ons voorbeeld is het kolom K.

Om de juiste rij te bepalen, dienen we eerst te kijken naar de s-waarde die geldig is op het moment dat beschreven wordt door de opdrachtdocumenten.

In dit voorbeeld is de grote S-waarde deze die geldig was 10 dagen voor opening van de offertes. Uit de gegevens blijkt dat de opening van de offertes gebeurde op 29/06/2022. Dit betekent dat we op zoek zijn naar de s-waarde geldend op 19/06/2022. De s-waarde die geldig was op 19/06/2022 is deze van 01/04/2022. Dit aangezien die waarde geldig was tot 01/07/2022.

De juiste grote S-waarde is dan 31,659.

De kleine s-waarde heeft betrekking op deze die geldig was 10 dagen voor de in de vorderingsstaat beschouwde periode. Deze periode liep van 15/03/2023 tot 15/04/2023. Daarom moeten we de kleine s-waarde nemen die geldig was op 05/03/2023.

Dit komt overeen met de s-waarde die op 01/02/2023 werd gepubliceerd aangezien deze geldig was tot 01/04/2023.

Concreet betekent dit: 33,470.

De I-waarde

De I-waarde vinden we terug bij de “Materialenkosten”. Als we doorklikken op “Materialenindexen” krijgen we automatisch het overzicht van verschillende materialenindexen, waaronder I2021, I+ en I.

We dienen in deze opdracht de I+ waarde te nemen.

Wat het verschil is tussen I, I2021 en I+ en wanneer u welke parameter dient te nemen kan u nalezen op onze website.

De grote I-waarde is deze geldend 10 dagen voor opening van de offertes. Aangezien de opening van de offertes gebeurde per 29/06/2022 dient u de I+ waarde te nemen die geldig was op 19/06/2022.

In de tabel op de website dient u dus te kiezen voor 13.307.

De kleine i-waarde is deze geldend 10 dagen voor de beschouwde periode. Die periode liep vanaf 15/03/2023 waardoor we de i-waarde zoeken die geldig was op 05/03/2023.

In de tabel op de website geeft dit 12.655.

 • Formule invullen

Het laatste wat we moeten doen, is de gevonden parameters invullen in de formule. Dit geeft volgend resultaat:

 1. p = P * [ 0,40* (s / S) + 0,40* ( i / I ) + 0,20 ]
 2. p = 100.000 euro * [ 0,40* (33,470 / 31,659) + 0,40 * (12.655 / 13.307 ) + 0,20 ]
 3. p = 100.000 euro * [ 0,40* (1,05720) + 0,40 * (0,95100) + 0,20 ]
 4. p = 100.000 euro * [ 0,42288 + 0,38040 + 0,20 ]
 5. p = 100.000 euro * [ 1,00328 ]
 6. p = 100.328 euro

Samengevat: de herziene prijs bedraagt 100.328 euro.

4. Conclusie

Het doel van deze bijdrage is om de prijsherziening en een voorbeeldformule aan u voor te stellen en u wegwijs te maken in het berekenen ervan.

Wordt u liever visueel geholpen? Onderaan de pagina legt onze jurist Maarten De Voeght in een video stap voor stap uit hoe u deze formule in de praktijk toepast.

Om meer te weten over de specifieke formule, de te gebruiken parameters, eventuele wettelijke grenzen waarmee dergelijke formule rekening dient te houden of de prijsherziening in het algemeen, raden wij u aan om contact op te nemen met de juridische dienst maarten.devoeght@embuild.be of neem een kijkje op onze nieuwspagina.

Gerelateerde video’s

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer