Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Mobiliteit

Geflitst? Bezorg justitie de identiteit van de snelheidsduivel!

26 oktober 2022

Stel dat een werknemer geflitst werd terwijl hij of zij met de bedrijfswagen onderweg was. In dat geval krijgt uw onderneming een verkeersboete aan, met verwijzing naar de betrokken nummerplaat.

Het eerste praktische probleem waartegen u kan aanlopen, is het feit dat dergelijke boetes tegenwoordig (ook) verzonden worden naar de eBox van de onderneming.

Sedert begin 2020 zijn de verkeersboetes gedigitaliseerd. Tijdens een overgangsperiode (waarvan onduidelijk is tot wanneer die loopt) ontvangen overtreders de boete zowel op papier als digitaal. In een volgende fase ontvangen de overtreders die hun eBox hebben geactiveerd uitsluitend nog een digitale versie. Er zijn bedrijven die reeds gemeld hebben dat zij geen papieren boetes meer krijgen.

U kan dus best nagaan wie binnen uw onderneming de eBox heeft geactiveerd en wie de berichten van de eBox in uw onderneming binnen krijgt.

Misschien komt de boete wel terecht bij werknemers die de eBox voor andere doeleinden gebruiken (betalen van onroerende voorheffing, attesten inzake erkenning, …) waardoor het bericht van de boete verwijderd wordt of lange tijd onbehandeld blijft. Terwijl een tijdige betaling en identificatie van de snelheidsduivel (zie hierna) essentieel zijn.

Het betalen van de voorgestelde boete volstaat niet.

Indien de overtreding werd begaan met een voertuig dat ingeschreven is op naam van een rechtspersoon (lees: bedrijfswagen) is uw onderneming wettelijk verplicht om justitie te informeren wie met het voertuig reed. Aan deze verplichting moet uw onderneming voldoen binnen de 15 dagen na verzenddatum van de boete waarin de vraag tot identificatie wordt gesteld (art. 67ter Verkeerswet).

U hoeft zich niet te schamen als u van deze verplichting niet op de hoogte bent. Qua duidelijkheid laten dergelijke boetes o.i. nog te wensen over. De vraag om de identiteit van de bestuurder kenbaar te maken, werd op onderstaande foto met rood omcirkeld.

Wanneer u dit niet tijdig doet, krijgt u een herinnering. Helaas is die niet zo duidelijk. Zo staat er maar in zeer kleine druk dat het om een aanmaning gaat. Maar ook de tekst waarin u duidelijk wordt gemaakt waarom u wordt aangemaand, namelijk het niet doorgeven van de identiteit, is zeer klein en gelijkend op de originele boete.

Het niet meedelen van de bestuurder wordt streng bestraft aangezien uw onderneming riskeert een dagvaarding te krijgen van het Openbaar Ministerie. De sancties zijn niet mals (art. 29ter Verkeerswet):

  • gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden, en;
  • geldboete van 1.600 euro tot 32.000 euro.

Deze straffen kunnen worden verdubbeld bij herhaling binnen de drie jaar.

We stellen vast dat het parket niet zomaar overgaat tot dagvaarding en in sommige gevallen een minnelijke schikking voorstelt. Het niet meedelen van de identiteit van de bestuurder kan u in dat geval al snel € 509,- kosten.

U doet er dus goed aan om:

  • te weten wie de eBox van uw onderneming beheert en wie de eBox berichten ontvangt;
  • de identiteit bij snelheidsovertredingen aan te geven, en;
  • op te volgen of dit correct werd verwerkt bij de betrokken politiedienst.

Dit laatste kan eenvoudig door het dossier te raadplegen op justonweb.be met het betrokken PV-nummer en de identificatiecode die op de boete vermeld staan.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Maarten De Voeght
Juridisch adviseur bouwrecht
03 203 44 03
maarten.devoeght@embuild.be

Catheline De Vree
Juridisch adviseur sociaal recht en bouwrecht
03 203 44 10
catheline.devree@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer