Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Gewaarborgd loon, Sociaal recht, Loopbaan, Arbeidsongeschiktheid

Gedeeltelijke werkhervatting via een progressieve tewerkstelling na een langdurige arbeidsongeschiktheid

07 september 2022

Na een lange afwezigheid door een volledige arbeidsongeschiktheid is het positief als de arbeid opnieuw kan worden aangevat, ook al is dat in de eerste plaats slechts gedeeltelijk. Zowel de werknemer, als de werkgever, het ziekenfonds en de overheid ondervinden positieve gevolgen van een werkhervatting. Daarom voorziet de overheid hiervoor een wettelijk kader.

In dit artikel wordt de progressieve tewerkstelling niet bekeken in het kader van een re-integratietraject.

Voor wie geldt de regeling van een gedeeltelijke werkhervatting?

Deze regeling geldt voor arbeiders en bedienden, met zowel een deeltijds als een voltijds statuut.

Hoe vraag je toestemming?

Sinds 2013 heeft de werknemer enkel toestemming nodig van de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds, en niet meer van zijn eigen adviserend geneesheer. De aanvraag bij het ziekenfonds en haar adviserend geneesheer moet gebeuren vóór de gedeeltelijke werkhervatting. Het ziekenfonds voorziet hiervoor aanvraagdocumenten.

Meestal roept de adviserend geneesheer de werknemer op voor een onderzoek. De geneesheer houdt voor zijn oordeel rekening met

  • de fysieke ongeschiktheidsgraad van de werknemer alsook
  • of de activiteiten verenigbaar zijn met de gezondheidsgraad van de werknemer

De toestemming kan verleend worden tot 30 werkdagen na de hervatting van het werk.

Kan het geweigerd worden?

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds kan, op basis van een voorafgaandelijk onderzoek, de toestemming weigeren. Ook de werknemer kan de gedeeltelijke werkhervatting weigeren.

De werkgever neemt de beslissing of hij de werknemer toestaat zijn werk gedeeltelijk te hervatten, alsook of er aangepast werk mogelijk is. Let wel, een weigering door de werkgever moet goed onderbouwd zijn.

Hoe gebeurt de verloning?

De werkgever betaalt de effectief gewerkte uren van de werknemer. Voor de uren arbeidsongeschiktheid krijgt de werknemer een uitkering via zijn ziekenfonds.

Wat als de werknemer terug volledig arbeidsongeschikt wordt?

De werknemer ontvangt terug zijn volledige uitkering via zijn ziekenfonds. De werkgever moet geen verder gewaarborgd loon betalen wanneer twee voorwaarden zijn vervuld:

  • Indien de werknemer terug volledig arbeidsongeschikt is, de reden kan anders zijn dan die van de oorspronkelijke ongeschiktheid.
  • Indien de gedeeltelijke werkhervatting was in het kader van een progressieve tewerkstelling met goedkeuring van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Catheline De Vree
Juridisch adviseur sociaal recht en bouwrecht
03 203 44 10
catheline.devree@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer