Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Overuren

Fiscaal voordeel tot 180 uur – Wet gepubliceerd.

18 september 2023

Sinds 1 januari 2021 kan een bouwvakker 130 overuren presteren die een fiscale voorkeursbehandeling genieten. Er was een vermindering in de personenbelasting van de werknemer, en de werkgever hoefde een deel van de bedrijfsvoorheffing niet door te storten aan de fiscus.

Het interprofessioneel kaderakkoord 2023-2024-2025 trekt dat maximum van 130 uur op naar 180 uur tot 30 juni 2025. In het verleden werd dit gekoppeld aan een bijkomende voorwaarde, namelijk dat de overuren boven de 130 uur moesten gepresteerd worden op een bouwplaats met elektronische aanwezigheidsregistratie. Deze voorwaarde werd echter afgeschaft voor de vernoemde periode. De Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering het interprofessioneel akkoord werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 september 20223 en is van toepassing met terugwerkende kracht sinds 1 juli 2023.

Reeds lange tijd vraagt de sector dat in bouwondernemingen het maximum wordt opgetrokken tot 220 overuren, en in de wegenbouw zelfs tot 208 uren. Deze verhogingen moeten eerst nog goedkeuring krijgen van de Europese Commissie.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer