Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Loon en andere voordelen, Loonbonus

Fietsvergoeding PC 124 en PC 200

02 juni 2022

Het maximum toegelaten bedrag van de fietsvergoeding dat vrijgesteld is van belastingen en sociale bijdragen is met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar 0,25 euro/km (+0,01 euro/km). De verhoging is het gevolg van de automatische indexering die de FOD Financiën en de RSZ toepassen op de vrijgestelde bedragen.

De verhoging van het vrijgesteld bedrag betekent enkel dat de werkgever de mogelijkheid heeft om een hogere fietsvergoeding toe te kennen, maar houdt geen enkele verplichting in.

De fietsvergoedingen die in toepassing van de sectorale cao’s moeten toegekend worden, blijven ongewijzigd en worden niet automatisch aangepast aan het verhoogde vrijgestelde bedrag.

In het PC 124 blijft de verplichte fietsvergoeding bepaald op 0,24 euro/km. De arbeider die zich met de fiets verplaatst, ontvangt een fietsvergoeding die in de plaats komt van de terugbetaling van de reiskosten en de mobiliteitsvergoeding.

Voor de bedienden PC 200 is de vergoeding momenteel nog vastgesteld op 0,10 euro/km. In uitvoering van het sectoraal akkoord van het PC 200, wordt ze op 1 juli 2022 verhoogd naar 0,20 euro/km. De fietsvergoeding is niet cumuleerbaar met andere tussenkomsten op het woon-werktraject, met uitzondering van de tussenkomst in het openbaar vervoer.

Door middel van een ondertekend document verklaren deze bedienden dat zij bij de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling regelmatig gebruik maken van de fiets. En wanneer er zich een wijziging van deze toestand voordoet, moeten ze dit meteen melden. De werkgever mag ook op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Catheline De Vree
Juridisch adviseur sociaal recht en bouwrecht
03 203 44 10
catheline.devree@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer