Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Feestdagen, Feestdagen, Loon en andere voordelen, Loonbonus

Extraatjes voor uw werknemers tijdens de eindejaarsperiode

01 december 2023

Met de eindejaarsperiode in aantocht, wilt u uw werknemers misschien belonen met een extra geschenk of geschenkcheques. Waarop moet u letten opdat deze geschenken vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing kunnen worden toegekend?

RSZ

De geschenken mogen gegeven worden in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques, maar moeten wel toegekend worden ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Het bedrag van het geschenk mag niet meer zijn dan € 40 per werknemer per jaar. Dit bedrag kan vermeerderd worden met € 40 per kind ten laste. Het begrip kind ten laste wil zeggen dat de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van dat kind draagt.

Indien er een overschrijding van dit bedrag gebeurt, zullen de geschenken voor alle werknemers als loon beschouwd worden.

Voor de toekenning van geschenkcheques gelden bovendien de volgende voorwaarden:

  • de cheques mogen enkel inruilbaar zijn bij bepaalde ondernemingen, die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de cheques;
  • de cheques moeten een beperkte looptijd hebben;
  • ze mogen niet in contanten uitbetaald worden aan de werknemers.

Fiscus

Geschenken in natura, in geld of geschenkcheques zijn niet belastbaar voor de werknemer en fiscaal aftrekbaar voor de werkgever onder de volgende voorwaarden:

  • alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen;
  • de toekenning gebeurt naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  • het toegekende bedrag mag niet hoger zijn dan € 40 per werknemer per jaar, vermeerderd met € 40 per kind ten laste.

Voor geschenkcheques gelden daarnaast dezelfde voorwaarden als voor de RSZ.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer