Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Overuren

Einde van de relance overuren in zicht.

19 oktober 2022

Tot en met 31 december 2022 kan u nog beroep doen op de 120 bijkomende vrijwillige overuren.

Deze zgn. relance-overuren komen bovenop de 100 vrijwillige overuren bedoeld in artikel 25bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

Om beroep te kunnen doen op de relance overuren moet er voorafgaand een schriftelijke overeenkomst afgesloten worden tussen de werkgever en de werknemer welke geldig is voor een hernieuwbare periode van 6 maanden.

Deze 120 relance overuren zijn netto-overuren. Ze worden uitbetaald tegen 100 %, en dit zonder overloontoeslag of toekenning van inhaalrust.

Op deze relance-overuren zijn geen belastingen verschuldigd en ze zijn eveneens vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Het nettoloon van de werknemer voor die bijkomende overuren is dan ook gelijk aan het brutoloon. Gezien ze ook zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen zijn de loonkosten voor de werkgever gelijk aan het brutoloon.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Catheline De Vree
Juridisch adviseur sociaal recht en bouwrecht
03 203 44 10
catheline.devree@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer