Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Eigendomsvoorbehoud en de Woningbouwwet: cruciale overwegingen voor aannemers

01 maart 2024

Het eigendomsvoorbehoud is een zekerheidsrecht dat dient als bescherming tegen een klant die de goederen niet betaalt. Wanneer een eigendomsvoorbehoud voorzien wordt, gaat het eigendomsrecht pas over op de klant van zodra de prijs de goederen volledig wordt betaald. Het goed verdwijnt in principe maar uit uw vermogen als de klant de volledige prijs ervan heeft betaald, wat u een vorm van zekerheid geeft.

Als u meer wilt weten over het eigendomsvoorbehoud klik dan hier.

Opgelet voor aannemers die bouwprojecten uitvoeren die onder het toepassingsgebied van de Woningbouwwet (of Wet Breyne). Want die wet biedt een klant, die geen onderneming is, bijzondere bescherming. En die bescherming komt ook tot uiting op het vlak van het eigendomsrecht.

Voor een goed begrip: eigendom is het recht van een persoon op een zaak en is daardoor een zakelijk recht.

Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de houder ervan een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed. Het zakelijk recht kan betrekking hebben op: volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, mede-eigendom, recht van bewoning.

De zakelijke rechten die de verkoper heeft op de grond en op de bestaande opstallen, gaan in het kader van de Woningbouwwet, “dadelijk” op de koper over. De eigendom van de nog op te richten bouwwerken gaat over naarmate de bouwstoffen in de grond of in het gebouw worden geplaatst of verwerkt.

Elke clausule die strijdig is met het principe van “dadelijke overgang van de rechten”, wordt voor niet geschreven gehouden. Indien de verkoper eigenaar is van de grond en de bestaande opstallen, mag de overeenkomst dus geen clausule van eigendomsvoorbehoud bevatten.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer