Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidsongeschiktheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

De re-integratieprocedure 2.0.

03 oktober 2022

Met het Koninklijk Besluit van 11 september 2022 werd de procedure voor het re-integratietraject grondig gewijzigd. De nieuwe regels gaan in op 1 oktober 2022.

Een greep uit de nieuwe regels:

De preventieadviseur-arbeidsarts zal een arbeidsongeschikte werknemer al een eerste keer zal moeten contacteren na 4 weken afwezigheid op het werk en hem informeren over de verschillende mogelijkheden die bestaan bij werkhervatting.

Er worden een aantal termijnen aangepast. Zo wordt de termijn voor de werkgever om het re-integratietraject op te starten ingekort en zal een werknemer langer de tijd krijgen om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de arbeidsarts.

Het KB bevat ook een aantal vereenvoudigingen, zoals het beperken van de re-integratiebeoordeling van 5 naar 3 beslissingsmogelijkheden voor de arbeidsarts. Daarbij wordt voortaan meer ingezet op werkpostaanpassingen en aangepast of ander werk dat rekening houdt met de reële gezondheidstoestand van de werknemer.

Ook nieuw is dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht in de toekomst zal worden losgekoppeld van het re-integratietraject. Vooraleer deze procedure van kracht kan worden, moet eerst artikel 34 van de wet op de arbeidsovereenkomsten worden aangepast worden, waardoor deze loskoppeling nog niet in werking treedt op 1 oktober 2022. 


Een uitgebreide toelichting kan je terugvinden op de website van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bron: Koninklijk Besluit van 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2022

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Catheline De Vree
Juridisch adviseur sociaal recht en bouwrecht
03 203 44 10
catheline.devree@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer