Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie

De invloed van een schrikkeldag: Zorgt een schrikkeljaar ook voor een hogere loonkost voor de werkgever?

22 februari 2024

Zoals we reeds op de schoolbanken hebben geleerd krijgen we om de vier jaar een schrikkeldag. De maand februari telt dan 29 kalenderdagen en het jaar 366 dagen. 2024 is zo’n schrikkeljaar maar zorgt dit dan ook voor een stijging van de loonkost dit jaar?

Zorgt een schrikkeldag voor een hoger bruto jaarloon voor de werknemer?

Dit zal hoofdzakelijk afhangen van de wijze van verloning. Heeft de werknemer een maandloon, zoals de meeste bedienden en leerlingen, dan zal hun bruto maandloon niet stijgen door die schrikkeldag en zal dus ook hun jaarloon niet gestegen zijn. Ze ontvangen immers een vast bruto bedrag per maand ongeacht hoeveel werkdagen die maand telt.

Heeft de werknemer een bruto uurloon, zoals de meeste (bouw)arbeiders), dan zal hun bruto jaarloon wel stijgen. Hun aantal gepresteerde werkuren zullen normaal hoger zijn door die extra werkdag.

Werknemers die een verloning kennen op basis van een commissievergoeding, zoals handelsvertegenwoordigers, die hun jaarloon zal mogelijk ook stijgen. Met één werkdag extra heeft men ook kans om meer verkoop te realiseren.

Verhoging kost loonalternatieven?

Alle loonalternatieven die gekoppeld zijn aan het aantal werkdagen zullen uiteraard in 2024 ook met 1 dag stijgen. We denken dus hiervoor in de eerste plaats aan de woon-werkvergoedingen, fietsvergoedingen, maaltijdcheques en dergelijke.

Een schrikkeljaar brengt niet enkel een hogere personeelskost met zich mee, het zorgt er uiteraard ook voor dat de onderneming op die dag meer omzet kan draaien. Het bruto binnenlands product (bbp) van een schrikkeljaar ligt meestal ook iets hoger dan dat van een gewoon jaar.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer