Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Financieel

Bewaartermijn van uw boekhouding wordt verlengd van zeven naar tien jaar

23 januari 2023

De wettelijke bewaartermijn van uw boekhouding bedroeg tot nu toe zeven jaar. Die bewaartermijn  werd bij wet van 20 november 2022 verlengd naar tien jaar.

Artikel 315 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 omschrijft de stukken die uw onderneming dient bij te houden. Denk daarbij aan de verplichte boekhoudkundige stukken zoals de jaarrekening, facturen, bankuittreksels, bestelbons, …

Deze tienjarige termijn is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2023.

Indien uw boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, geldt die termijn voor uw boekhouding vanaf 2022. Voor de btw is dat voor de facturen die opeisbaar zijn vanaf 1 januari 2023.

Deze bewaartermijn geldt ook voor uw digitale boekhouding en computergegevens.

Concreet dient u de termijn van zeven, dan wel tien jaar, te berekenen vanaf het jaar of boekjaar volgend op de afsluiting van het boekjaar. Dit betekent dat u de stukken van boekjaar 2021 (waarvoor de bewaartermijn zeven jaar bedraagt) minstens tot 2028 dient te bewaren. De stukken met betrekking tot boekjaar 2022 (waarvoor de bewaartermijn tien jaar bedraagt) dient u daarentegen minstens tot 2032 te bewaren.

In principe mag u de stukken van boekjaar 2015 (of eerder) begin 2023 verwijderen, aangezien de zevenjarige bewaartermijn voor die stukken verstreken is.

Uiteraard zijn er ook boekhoudkundige stukken die u langer dan zeven, dan wel tien jaar, dient bij te houden. Denk bijvoorbeeld aan alle stukken in verband met onroerende goederen waarbij u de btw heeft afgetrokken. Deze dient u 15 of 25 jaar bij te houden.

Tot slot is het nog van belang om niets weg te gooien waar er een bezwaar of gerechtelijke procedure voor loopt.

Zie wetgeving:

  • Artikel 93 Wet houdende diverse fiscale en financiële maatregelen (20/11/2022)
  • Artikel 315 WIB 1992

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer