Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Loopbaan, Arbeidstijdorganisatie

Alles wat u moet weten over de arbeidsdeal

01 december 2022

Op 20 november trad de arbeidsdeal officieel in werking. Deze wet moet zorgen voor een betere work-life balance voor werknemers enerzijds en een verhoogde tewerkstellingsgraad anderzijds.

De arbeidsdeal bevat een reeks nieuwe regelgevingen voor de Belgische werkgevers. Voor de bouwsector zijn er 4 pijlers waar u als werkgever rekening mee moet houden. Onze collega’s van het sociaal secretariaat ORBISS overlopen aan de hand van 4 artikels de belangrijkste maatregelen en aanpassingen van deze 4 pijlers.

Deel 1: Arbeidsduur

De overheid wil meer flexibiliteit voor werknemers creëren. Voor de voltijdse werknemers wil men dit bereiken aan de hand van 2 maatregelen: de vierdagenweek en een wisselend weekregime. Voor deeltijdse werknemers wil men meer flexibiliteit door een verlenging van de bekendmaking van deeltijdse variabele uurroosters.

Deel 2: Opleidingen

Een tweede pijler van de arbeidsdeal gaat over de opleidingsplicht voor de werkgever. De overheid streeft naar goed en actueel opgeleide werknemers.

Zo wil men een verplicht jaarlijks opleidingsplan voor ondernemingen met minstens 20 werknemers en een opleidingsrecht voor ondernemingen met minstens 10 werknemers.

Deel 3: Dynamiek en flexibiliteit op de arbeidsmarkt

De overheid wil de inzetbaarheid van werknemers na ontslag verhogen. Hiervoor waren zij nog volledig verbonden aan hun opzegtermijn, maar door middel van het transitietraject en de bevordering van inzetbaarheid na ontslag zouden zij deze termijn deels kunnen gebruiken voor zich voor te bereiden op een nieuwe job.

Deel 4: Deconnectie

De laatste pijler van de arbeidsdeal relevant voor de bouwsector gaat over deconnectie. Ondernemingen met minstens 20 werknemers moeten hiervoor een aanpassing in het arbeidsreglement voorzien of een cao afsluiten over deconnectie.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Dries Luyts
Juridisch adviseur ORBISS sociaal secretariaat
014 49 05 59
dries.luyts@orbiss.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer