Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Weersomstandigheden, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Werken bij koude temperaturen

09 januari 2024

Tijdens de winterperiode krijgen werknemers op de werf vaak te maken met overmatige koude, wind, regen, vorst en sneeuw. Werken in dergelijke omstandigheden brengt gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich mee. Bijgevolg moeten er dan ook aangepaste preventiemaatregelen ingevoerd worden.

Zulke weersomstandigheden kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen zoals verkoudheden en griep, onderkoeling of vrieswonden. Maar er is ook een verhoogd risico op ongevallen door bijvoorbeeld:

  • uitglijden en vallen op een gladde ondergrond;
  • gebrek aan handvaardigheid en gevoel en dus verlies van controle over een machine;
  • verminderde aandacht door gebrek aan zichtbaarheid.

Preventiemaatregelen

Bij koude temperaturen dient de werkgever, eventueel in samenspraak met de arbeidsgeneesheer, de nodige maatregelen te nemen om de daaruit voortvloeiende risico’s te voorkomen of tot een minimum te beperken.

  • technische en organisatorische maatregelen, zoals alternatieve werkmethoden die de noodzaak van blootstelling aan overmatige koude verminderen, stilstaand werk zoveel mogelijk voorkomen, taakrotatie om werken in de koude af te wisselen, zoveel mogelijk werken aan de zonnige kant en uit de wind …;
  • gratis warme dranken aanbieden;
  • beschermende werkkledij, zoals isolerende, water- en winddichte, maar ademende kledij, zodat vocht en transpiratie afgevoerd kunnen worden;
  • warme binnenvoering in handschoenen en schoenen, antislipzolen onder de schoenen en oorwarmers in de helm;
  • bij vorst zout of zand strooien om niet uit te glijden;

Meer informatie omtrent de te nemen preventiemaatregelen bij werken in winterse weersomstandigheden kan u terugvinden in het dossier nr. 157 “werken bij koud of warm weer” en de daarbijhorende Toolboxfiche OMG-OO3 van Constructiv.

Inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet

In de ‐ relatief zeldzame ‐ gevallen waar de arbeid duidelijk niet kan worden verricht wegens de koude (wat in dat geval als “slecht weer” wordt beschouwd), kan de onderneming haar werknemers tijdelijk werkloos stellen onder de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld in de betrokken reglementering. De werkgever is in dat geval verplicht om de RVA te verwittigen wanneer hij tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet invoert.

Volgens de RVA kan tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd als het om weersomstandigheden gaat die het werken in menselijke omstandigheden onmogelijk maken of waardoor grondstoffen of bedrijfsmiddelen onbruikbaar worden.

Het basisprincipe is dus dat de koude de uitvoering van de werken onmogelijk moet maken. Dat het werk lastiger wordt of in fysisch moeilijkere omstandigheden moet worden  uitgevoerd, is geen voldoende reden voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid.

De koude moet dus een uitzonderlijk karakter hebben waarbij de werkgever moet aantonen dat, niettegenstaande de maatregelen die hij nam, het werken in menselijke omstandigheden onmogelijk is.

Het is dus van belang de reden waarom de koude het werken onmogelijk maakt voldoende te motiveren in de mededeling van de 1ste dag tijdelijke werkloosheid aan het bevoegde werkloosheidsbureau. Meer informatie omtrent het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer kan u terugvinden in het infoblad E29 van de RVA.

Gerelateerde video’s

Dialog

Tekst

Ok Annuleer