Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Water aanbieden aan uw werknemers

09 juni 2023

Wanneer bent u, als werkgever, verplicht drank aan te bieden aan uw werknemers? En wanneer is dit een voordeel in natura? ‘Drank’ is in deze context uiteraard niet alcoholisch.

Wat is er wettelijk verplicht?

U bent als werkgever verplicht om drinkbaar water te voorzien met drinkbekertjes op makkelijk toegankelijke plaatsen. Dit mag kraantjeswater zijn tenzij de zuiverheid niet kan gegarandeerd worden, door bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden. In dat geval moeten er andere drinkwatervoorzieningen beschikbaar zijn. Ook moet de werkgever warme dranken voorzien (soep, koffie, thee…) wanneer de temperatuur in de arbeidsplaats onder 5° C zakt.

Wanneer is er extra drankvoorziening verplicht?

  1. Wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stelt dat er extra gekoelde dranken moet worden voorzien. Hij/zij adviseert de temperatuur van de dranken en de hoeveelheid.
  2. Wanneer klimatologische omstandigheden het vereisen. Afhankelijk van het type werk is er een maximumgrens van temperatuur aangeduid. Wanneer deze temperatuur wordt overschreden moeten er gekoelde dranken voorzien te worden.

Wat wordt er door de RSZ en fiscus toegelaten en zijn de kosten aftrekbaar?

Belangrijk om weten is dat zowel de RSZ als de belastingen het aanbieden van dranken, gedurende de arbeidstijd aan de werknemers, als een sociaal collectief voordeel bekijken. Hierdoor wordt het dus niet belast als loon, maar wordt het volledig vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Dit geldt uiteraard niet wanneer het wordt geconsumeerd in de privétijd van de werknemer, zoals bv. bij het cadeau geven van een drankkorf. Dat valt onder de regelgeving betreffende geschenken aan werknemers

Sociale voordelen zijn belastingvrij in hoofde van de werknemer, maar kunnen in hoofde van de werkgever in principe niet als beroepskost aanvaard worden. Kosteloze verstrekking van soep, koffie, frisdrank, fruit aan het personeel tijdens de werkuren worden echter wel als normale functioneringskosten van de werkgever beschouwd, en zijn aftrekbaar in hoofde van de werkgever.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer