Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Loon en andere voordelen

Wat verandert er vanaf 1 juli op gebied van bedrijfswagens?

14 juni 2023

De federale regering heeft in 2021 een stappenplan uitgeschreven om er voor te zorgen dat er vanaf 2026 de ondernemingen geen bedrijfswagens meer aankopen die C02 uitstoot genereren.
Deze vergroening van het bedrijfswagenpark wil men bekomen door allerlei fiscale en sociale zekerheidsmaat-regelen in fases te laten ingaan zodanig dat wagens die rijden op diesel of benzine, alsook hybride-wagens, financieel minder interessant worden dan elektrische wagens.

De eerste stap werd gezet op 1 januari 2023, toen werd de fiscale aftrekbaarheid van diesel- en benzinekosten tot 50 procent beperkt voor hybride wagens. De tankkosten voor het elektrisch laden blijven voor deze soort wagens wel 100 procent aftrekbaar.

Vanaf 1 juli 2023 volgt stap twee.
Deze laat twee nieuwe maatregelen in werking treden: één fiscale maatregel en één maatregel op het gebied van de sociale zekerheidsbijdragen (RSZ).
Let wel, deze nieuwe maatregelen zullen enkel gelden voor wagens die na 1 juli 2023 worden gekocht, gehuurd of geleased. De datum van ondertekening van de bestelbon of leasing-overeenkomst is in deze doorslaggevend. Een zeer late leveringsdatum kan echter wel leiden tot een fiscaal en/of RSZ-onderzoek.

  1. Fiscale maatregel: geleidelijke verminderde fiscale aftrekbaarheid voor bedrijfswagens met CO-2-uitstoot.

Er is een verminderde fiscale aftrekbaarheid voor bedrijfswagens die worden aangeschaft in de periode 01 juli 2023 tot en met 31 december 2025.
Dit geldt dus zowel voor wagens die rijden op diesel of benzine of voor hybride-wagens. Deze verminderde aftrekbaarheid verloopt geleidelijk vanaf aanslagjaar 2026 en zal in het jaar 2028 eindigen op 0% fiscale aftrekbaarheid.

Elektrische wagens blijven, tot en met een aanschaf in 2026, wel 100% fiscaal aftrekbaar.

2. RSZ-maatregel: een verhoging van de solidariteitsbijdrage voor alle bedrijfswagens die worden gekocht, gehuurd of geleased vanaf 1 juli 2023.

Dit geldt dus zowel voor wagens die rijden op diesel of benzine of voor hybride-wagens. Deze factor van de verhoging stijgt gedurende de komende jaren volgens onderstaande tabel:

Vanaf onderstaande datumFactor waarmee solidariteitsbijdrage verhoogt
01/07/20232,25
01/01/20252,75
01/01/20264,00
01/01/20275,25


De minimum solidariteitsbijdrage, die voor elektrische wagens wordt gebruikt, zal gedurende de komende jaren ook geleidelijk aan stijgen. Hierdoor wordt deze ook voor elektrische wagens geleidelijk aan duurder.

Bron: De Wet van 25 november 2021, houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 december 2021

Dialog

Tekst

Ok Annuleer