Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Bemiddeling

Kan bemiddeling een meerwaarde hebben t.o.v. een gerechtsdeskundig onderzoek?

22 september 2022

In bouwgeschillen die door de rechtbank worden beslecht, wordt vaak een gerechtsdeskundige aangesteld om advies te geven over de technische kant van de zaak. Zulke expertises beginnen met goede bedoelingen, maar dreigen veel tijd in beslag te nemen. Om maar te zwijgen van het kostenplaatje dat daaraan vast hangt.

Bestaat er dan geen waardig alternatief?

In principe niet. Maar indien partijen een snelle, goedkope en duurzame oplossing willen, kan een bemiddeling wel een uitweg bieden. In dat geval moet de rechtbank een bemiddelaar zoeken die gespecialiseerde kennis heeft over het voorwerp van het geschil.

Schuilt er geen gevaar in het feit dat een zogenaamde specialist een standpunt inneemt ten voordele van één partij? Waardoor de andere partij gaat twijfelen of die bemiddelaar wel een bemiddelingsspecialist is? Zijn de partijen in een dergelijke situatie dan niet gauw terug bij af? En is ieder weer overtuigd van het eigen gelijk en van het ongelijk van de ander?

De bemiddelaar is er om het overleg tussen de partijen te bevorderen, hun posities om te buigen in belangen en hen zicht te laten krijgen op mogelijke oplossingen voor hun geschil.

Daarom moet de bemiddelaar steeds een deskundige in bemiddeling zijn. Daarnaast moeten partijen nagaan wat de kernactiviteit is van de erkend bemiddelaar waar ze beroep op doen. Zo kunnen ze weten of die enigszins aansluit bij de problematiek van het geschil. Bij een bouwgeschil is een architect of ingenieur vaak de geknipte persoon.

De erkend bemiddelaar moet niet steeds kennis hebben over het voorwerp van het geschil. Het is nuttig maar niet noodzakelijk aangezien de bemiddelaar, wanneer de complexiteit van de zaak het vereist, een beroep kan doen op een deskundige.

Het verdient alleszins de voorkeur dat naar deskundigen of advocaten worden gezocht die opgeleid zijn in de methodiek van bemiddelen, zodat ze met kennis van zaken zowel op technisch vlak als op vlak van bemiddeling aan het bemiddelingsproces deelnemen.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Maarten De Voeght
Juridisch adviseur bouwrecht
03 203 44 03
maarten.devoeght@embuild.be

Catheline De Vree
Juridisch adviseur sociaal recht en bouwrecht
03 203 44 10
catheline.devree@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer