Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Tijdelijke werkloosheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Elektronische C3.2A vanaf 1 september 2023

13 september 2023

Het C3.2A document is een genummerde controlekaart die elke werknemer, die tijdelijk werkloos wordt gesteld, bij zich moet hebben. Voor de werknemers uit de bouwsector geldt deze verplichting vanaf de eerste dag van de maand, ongeacht of er tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd of niet.

Op dit document duidt de werknemer aan wanneer hij tijdelijk werkloos wordt gesteld, welke dagen hij werkt, verlof neemt, ziek is, … .

Vanaf 1 september 2023 kan de werknemer ervoor kiezen om een elektronische versie van de C3.2A te gebruiken. Als de werknemer voor de elektronische controlekaart heeft gekozen, is de werkgever vrijgesteld van de verplichting om voor die werknemer nog papieren controlekaarten C3.2A af te leveren en ze, indien nodig, in te schrijven in het validatieboek.

Het gebruik van de elektronische C3.2A is geen verplichting, het blijft ook mogelijk om een papieren controlekaart C3.2A te blijven gebruiken.

Het gebruik van de elektronische controlekaart is wel enkel mogelijk in volgende gevallen:

  • ofwel als dat op ondernemingsvlak is voorzien in een cao of in het arbeidsreglement.

In dat geval moeten alle werknemers verplicht de elektronische controlekaart gebruiken. De werkgever moet dat meedelen aan het RVA-kantoor waar de maatschappelijke zetel van de onderneming gevestigd is;

  • ofwel op basis van een wederzijds akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

In dat geval zullen enkel de werknemers die daarover een wederzijds akkoord hebben met de werkgever de elektronische controlekaart gebruiken. De andere werknemers gebruiken dan verder de papieren controlekaart C3.2A, afgeleverd door de werkgever.

Meer informatie over het gebruik van de elektronische controlekaart eC3.2 kan u terugvinden in het infoblad E74 van de RVA. Er is ook een handleiding voor het gebruik van de elektronische controlekaart beschikbaar op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Een modeldocument voor het gebruik van de eC3.2 kan u terugvinden op onze website: https://members.embuild.be/nl/bibliotheek/personeelsbeheertijdelijke-werkloosheid-en-andere-schorsingen/tijdelijke-werkloosheid

Bron: Artikel 71ter van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Dialog

Tekst

Ok Annuleer