Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Opnieuw C3.2A kaarten vanaf 1 januari 2023

16 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 moet de werkgever opnieuw een genummerde C3.2A controlekaart overhandigen aan elke werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt. Hij doet dit ten laatste de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand.

Indien de tijdelijke werkloosheid de volgende maand doorloopt, moet de werkgever een nieuwe controlekaart C3.2A overhandigen aan de werknemer, vóór de eerste effectieve werkloosheidsdag van die maand.

Bouwvakarbeiders (PC 124) zijn verplicht om de controlekaart C3.2A-bouw dagelijks in te vullen vanaf de eerste dag van de maand, ongeacht of ze al dan niet op tijdelijke werkloosheid zijn geplaatst. Bovendien moeten zij de controlekaart C3.2A-bouw steeds op zak hebben. De werkgever is dan ook verplicht de controlekaart af te leveren vóór het begin van de maand.

Constructiv is begin december gestart met het toesturen van de genummerde nominatieve controlekaarten C3.2A-bouw aan de bouwondernemingen.

Bron: Nieuwsbericht website RVA

Dialog

Tekst

Ok Annuleer