Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Vakantieregeling, collectief verlof, Sociaal recht, Inactiviteitskalender

Collectief verlof vastleggen

16 december 2022

Elk jaar bevelen de werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder Embuild, per regio een bepaalde periode aan om collectief te sluiten, ook wel het bouwverlof genoemd. Hoewel het harmoniseren van het verlof onder de bouwbedrijven heel wat voordelen heeft, blijft het louter een aanbeveling en is het dus geen verplichting voor uw bedrijf om deze periode effectief te sluiten.

Het is daarnaast ook belangrijk te weten dat de collectieve sluiting, die al dan niet tijdens de aanbevolen periode valt, slechts juridische waarde krijgt binnen uw onderneming als deze wordt bekendgemaakt in uw arbeidsreglement.

Wat zijn de mogelijke pistes voor uw bedrijf?

  • U wenst de aanbeveling of het voorstel van uw regionale Embuild-vereniging te volgen: u neemt in het arbeidsreglement op dat u de regionale vakantieregeling volgt. Het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) werd reeds vanuit Embuild verwittigd waardoor u verder niets meer dient te ondernemen..
  • U wenst een andere periode collectief te sluiten: u neemt de periode van collectieve sluiting op in uw arbeidsreglement en u deelt uw vakantie-akkoord voor 2023 zelf mee aan TSW.
  • U bepaalt niets in uw arbeidsreglement: er ligt geen collectief verlof vast binnen uw onderneming. U bepaalt met elke werknemer afzonderlijk wanneer deze vakantie opneemt. Indien u toch nog collectief wenst te sluiten, dient dit in onderling akkoord met de werknemers te gebeuren.

De wijziging van het arbeidsreglement gebeurt via de gebruikelijke procedure, nl. bericht aanplakken voor 15 dagen , en binnen de 8 dagen na inwerkingtreding een afschrift bezorgen aan de regionale directie van Arbeidsinspectie – TSW.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer