Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Vakantieregeling, Inactiviteitskalender

Zijn niet-opgenomen vakantiedagen overdraagbaar?

20 november 2023

Nu het einde van het jaar in zicht komt, duikt de vraag geregeld op of vakantiedagen mogen overgedragen worden naar het volgende jaar. Het antwoord is nee. Een werknemer moet zijn vakantie opnemen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Vakantiedagen zijn immers niet overdraagbaar naar het volgende jaar.

Als werkgever bent u verplicht de wettelijke vakantiedagen toe te kennen, ook al vraagt uw werknemer hier niet uitdrukkelijk om. Indien u de opname van vakantiedagen zou weigeren, riskeert u sancties.

Bedienden die, ondanks een herinnering van de werkgever, weigeren hun vakantie op te nemen, kunnen geen aanspraak maken op vakantiegeld voor de dagen die ze weigeren op te nemen. Alleen wanneer het voor een bediende absoluut onmogelijk is om zijn vakantie op te nemen (bv omwille van langdurige ziekte), moet het resterende vakantiegeld uiterlijk op 31 december aan hem worden uitbetaald.

Arbeiders daarentegen ontvangen hun vakantiegeld in de loop van het vakantiejaar. Het vakantiegeld is voor hen dus verworven ongeacht of ze hun vakantie al dan niet volledig opnemen.

In ondernemingen waar extrawettelijke vakantiedagen worden vastgelegd mogen voor deze dagen andere voorwaarden worden vastgelegd en kan dus worden voorzien in de mogelijkheid om ze van het ene jaar naar het andere over te dragen.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer