Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Corona

Wat doen bij besmettingen in uw bedrijf of op de werf?

31 augustus 2020

Als er bij één werknemer COVID-19 is vastgesteld, moet de bevoegde interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk ingeschakeld worden van het bedrijf waar betrokkene is tewerkgesteld. De preventiedienst (eventueel de bedrijfsarts) zal het geval opvolgen én zijn/haar contacten in kaart brengen en verwittigen, zoals vermeld in het draaiboek van de externe preventiediensten, in overeenstemming met het advies van Sciensano.

In geval er bij meer dan één werknemer COVID-19 wordt vastgesteld, is er sprake van een “cluster” en moet het Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid onmiddellijk worden verwittigd via 02 553 36 71.

De werkgever zorgt samen met de bevoegde interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voor:

  • risicoanalyse
  • het in kaart brengen van alle risicocontacten
  • het uitvoeren van een aangepaste teststrategie in overleg met het agentschap Zorg en Gezondheid.

Als uw bedrijf de voorbije maanden specifieke opmerkingen zou gekregen hebben via de inspectierapporten van de federale Overheidsdienst “Toezicht Welzijn op het Werk”, die wijzen op een risico voor het handhaven van de noodzakelijke maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, moeten deze eveneens worden doorgegeven aan Zorg & Gezondheid via infectieziektebestrijding@vlaanderen.be.

Bij twijfel of bezorgdheid kan u ook contact opnemen met het agentschap via infectieziektebestrijding@vlaanderen.be of op het telefoonnummer 02 553 36 71.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer