Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Corona

Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid | vanaf 1 oktober 2020

09 november 2020

De federale regering besliste op 6 november om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) en dit vanaf  1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Bijgevolg kan vanaf 1 oktober 2020 alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Het kan hierbij gaan om een volledige schorsing of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De werkgever informeert de werknemers over de tijdelijke werkloosheid.

Wie kan beroep doen op de vereenvoudigde procedure?

Werkgevers

 • die geen beroep meer konden doen op de vereenvoudigde procedure omdat ze niet konden worden beschouwd als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoorden tot een uitzonderlijk hard getroffen sector
 • en die vanaf 1 september 2020 zijn overgeschakeld naar tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen,

kunnen bijgevolg vanaf 1 oktober 2020 opnieuw tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen door gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure.

Ook in volgende gevallen kan de werkgever beroep doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid:

 • indien werknemers niet ziek zijn, maar wel thuis moeten blijven wegens quarantaine;
 • indien werknemers niet kunnen komen werken omdat ze moeten instaan voor de opvang van hun kind(eren) wegens sluiting school of crèche;
 • indien werknemers niet kunnen werken omdat hun kind(eren) in quarantaine geplaats zijn.

Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werkgever

 • De werkgever moet gedurende de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 geen mededelingen tijdelijke werkloosheid overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.
 • Indien de werkgever voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 in de maandelijkse ASR scenario 5 (elektronische aangifte sociaal risico waarin de werkgever het aantal dagen vermeldt waarop de werknemer tijdelijk werkloos is gesteld) de tijdelijke werkloosheid aangeeft als “overmacht” (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.4 en met als reden “coronavirus”), geldt dit als de vereiste mededeling. De werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
 • De werkgever moet gedurende de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 geen controlekaarten C3.2A  afleveren aan de werknemers die tijdelijk worden gesteld, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid (dus ook niet indien de werknemer bijv. tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens slecht weer).
 • Indien het motief voor de tijdelijke werkloosheid quarantaine of sluiting school/crèche is, dan dient de werknemer aan de werkgever het attest te bezorgen (dus ofwel een quarantaineattest voor hemzelf of zijn kind, ofwel een attest sluiting school/crèche). Uitzondering voor de verlengde herfstvakantie, dit is een beslissing van een gemeenschap en hiervoor moet de school geen attest sluiting afleveren aan de werknemers.  De werkgever houdt het quarantaineattest of het attest sluiting school/crèche dat de werknemer hem bezorgde, ter beschikking van de RVA ingeval van een eventuele controle.

De werkgever die reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken heeft verstuurd (voor arbeiders, bedienden of in het kader van de overgangsregeling bedienden) omdat de onderneming niet uitzonderlijk hard getroffen was of behoorde tot een uitzonderlijk hard getroffen sector, kan dus op die manier zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden ‘coronavirus’). Dat kan ook als sommige werknemers nog werken of als er nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft (door het vermelden van de code ‘aard van de dag’ 5.1), dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).

Vereenvoudiging van de formaliteiten voor de werknemers

 • De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag gebruik maken van een vereenvoudigd formulier C 3.2 – WERKNEMER-CORONA. Dit is enkel nodig bij de eerste keer dat hij tijdelijk werkloos wordt. De werknemers die reeds tijdelijk werkloos zijn geweest, hoeven niets te doen, zij zullen automatisch hun uitkering ontvangen. Ze zijn ook vrijgesteld van het indienen van de controlekaart bij hun uitbetalingsinstelling op het einde van de maand.
 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
 • De werknemer ontvangt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 een uitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 EURO per maand). De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden “coronavirus”) ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 EURO per dag, ten laste van de RVA.

Tot 31 maart 2021 wordt een verminderde bedrijfsvoorheffing ingehouden van 15% op de uitkeringen.

Bron: rva.be

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer