Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Corona

Periode winteropleidingen verlengd tot 30 april 2021

23 november 2020

In de bouwsector (PC 124) kennen we de regeling van de geprogrammeerde winteropleidingen. In toepassing hiervan kan de werkgever de opleidingsdagen die hij voor zijn arbeiders voorziet in de winterperiode als dagen tijdelijke werkloosheid weerverlet aangegeven. Op deze manier heeft de werkgever geen loonkost voor deze opleidingsdagen. De arbeiders ontvangen bovenop hun normale uitkering een bijkomende premie van 40 euro per opleidingsdag van Constructiv, zodat zij finaal geen loonverlies lijden.

De periode waarin winteropleidingen mogelijk zijn loopt normaal gezien van 1 december tot 31 maart. Door de huidige coronamaatregelen die minstens tot 13 december van kracht zijn, kunnen opleidingen echter moeilijk of niet georganiseerd worden. Embuild heeft daarom bij de RVA bepleit en bekomen dat de periode waarin de winteropleidingen kunnen doorgaan uitzonderlijk verlengd wordt tot 30 april 2021. Opleidingen in april volgend jaar (in de hoop dat zij kunnen doorgaan) zullen dus ook nog onder de regeling van de winteropleidingen kunnen vallen.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Caroline Baert
Verantwoordelijke opleidingen
03 203 44 06
Caroline.baert@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer