Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Corona

De Onmogelijkheid om te telewerken mag voor arbeiders ook op een andere manier bewezen worden

09 november 2020

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken liet ons weten dat de praktische onmogelijkheid om van thuis te werken, voor arbeiders uit industriële sectoren zoals de bouw, niet langer noodzakelijk dient bewezen te worden met een formeel attest.

“Ook elk ander bewijsstuk kan de noodzaak van hun fysieke aanwezigheid op de werkplaats bevestigen. Waardoor de administratieve last voor de onderneming kan beperkt worden”, aldus het Kabinet van Minister Verlinden. Als voorbeeld van een alternatief document om aan te tonen dat een werknemer wel degelijk als arbeider in de Bouw actief is, wordt bv. de C3.2A-kaart afgeleverd door Constructiv genoemd.

Werkgevers die aan hun arbeiders toch liever een telewerk-attest uitreiken, hoeven daar geen adres van tewerkstelling meer op te vermelden. Gewoon een verklaring dat de job van betrokkene (en best wat preciseren: metselaar, vloerder, schrijnwerker, …) onmogelijk van bij hem of haar thuis kan worden uitgeoefend. Dit attest hoeft dan ook maar eenmalig te worden afgeleverd.

We vernamen tijdens het weekend ook dat de politie, noch op de openbare weg, noch aan de ingang van werven of bedrijven, specifiek zal controleren op deze telewerk-attesten. Hun controles zullen zich beperken tot de periode van de “avondklok”, wanneer de werknemer zich moet kunnen legitimeren wanneer hij zich in de openbare ruimte begeeft. In geval echter inbreuken worden gesignaleerd (bv. een bediende die meldt dat zijn werkgever hem verbiedt om te telewerken terwijl dit in zijn functie perfect mogelijk is) zullen er wel gerichte controles gebeuren. Ook door de Arbeidsinspectie.

Het Kabinet van Minister Verlinden vroeg tot slot om onze werkgevers nogmaals op te roepen om maximaal in te zetten op telewerk. Nodeloze verplaatsingen en fysieke contacten vermijden, is immers de beste strategie om het woekerende COVID-19-virus terug te dringen!

Dialog

Tekst

Ok Annuleer