Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Corona

Mondmaskerplicht op de werkvloer afgeschaft

04 oktober 2021

De meest recente versie van de Generieke Gids bevestigt dat het vanaf 1 oktober 2021 niet langer verplicht is om een mondmasker te dragen op de werkvloer. Behalve in het Brussels Gewest en in Luik, omwille van een lagere vaccinatie- en hogere besmettingsgraad. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer Vlaamse bouwvakkers actief zijn op een werf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zij wél nog mondmaskers zullen moeten dragen als de social distancing niet kan worden gegarandeerd.

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk blijft het gebruik ervan wel nog aanbevelen: “Het wordt aan eenieder sterk aanbevolen om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven.”

Collectief vervoer voor bouwvakarbeiders

Tijdens het collectief vervoer georganiseerd door de werkgever zijn mondmaskers nog wel verplicht. Andere versoepelingen m.b.t. het collectief vervoer van bouwarbeiders van en naar het werk, werden onlangs nog doorgevoerd, zowel in de vorige versie van de Generieke Gids, als in ons sectorprotocol.

Zo bepaalt de Generieke Gids hieromtrent:

“Het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer is aanvaardbaar indien men het organiseert zodanig dat het risico op besmetting geringer is dan wanneer de werknemers zich met het openbaar vervoer naar het werk zouden begeven. In elk geval is een mondmasker verplicht en dient de toevoer van verse lucht te worden verzekerd. Men houdt zoveel mogelijk afstand van elkaar, ook bij het in- en uitstappen. Men werkt daarom best met vaste plaatsen. Men geeft ook bijzondere aandacht aan de hygiëne binnen de voertuigen. Het is nodig het voertuig te verluchten en regelmatig te reinigen.”

Het sectorprotocol benadrukt dat voor het organiseren van collectief vervoer door de werkgever 3 basisverplichtingen minimaal in acht moeten genomen worden:

  • Alle inzittenden moeten een mondmasker dragen;
  • In het voertuig moet ontsmettende handgel + voldoende nieuwe mondmaskers ter beschikking zijn;
  • Het ventilatiesysteem in het voertuig moet goed functioneren en moet degelijk worden onderhouden.

Gezien de pandemie nog niet voorbij is en de lage vaccinatiegraad in bepaalde regio’s, kan het in sommige situaties (bv. verplaatsingen over langere trajecten) aanbevolen zijn om:

  • ofwel het voertuig toch niet op zijn volledige capaciteit te gebruiken;
  • ofwel de aangebrachte flexibele afscheidingen te behouden.

Bijkomende aanpassingen op de werkvloer

Gemeenschappelijk gebruik van arbeidsmiddelen

In de specifieke situatie van het gebruik van arbeidsmiddelen door meerdere personen, blijft het advies om een mondmasker te gebruiken:: “Bij het gebruik van arbeidsmiddelen (gereedschap, machines, toetsenborden, …) door meerdere personen is handhygiëne belangrijk en kan ook het dragen van een mondmasker nuttig zijn.”

Rust- en lunchpauzes

Voor de refters, bedrijfsrestaurants en sociale ruimtes worden de regels van het horecaprotocol overgenomen en zijn mondmaskers niet langer verplicht wanneer men zich verplaatst.

De Generieke Gids bepaalt wel nog volgende adviezen om het besmettingsgevaar tot een minimum te beperken:

  • handen wassen en handgels ter beschikking stellen
  • Organiseer de zitplaatsen in lunch- of pauzeruimtes zodanig dat het aantal mensen dat samen aan tafel zit, beperkt blijft en stimuleer het lunchen met vaste tafelpartners. Voorzie voldoende vrije ruimte tussen de verschillende tafels.
  • Beperk de tijd dat je aanwezig bent in ruimten of op plaatsen waar groepen mensen aanwezig zijn. Bepaal het maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn bij automaten en in lunch- of pauzeruimtes en zorg voor afdoende ventilatie in die ruimtes. Indien de capaciteit van de ruimtes niet toelaat dat alle werknemers gelijktijdig hun pauze nemen, moet een spreiding van de pauzes worden voorzien

Sanitaire voorzieningen

In sanitaire voorzieningen moet de social distancing maximaal gerespecteerd worden, door bijv. het aantal personen dat gelijktijdig gebruik maakt van de toiletruimte te beperken of indien nodig extra toiletten te voorzien. Voorts wordt nog eens de nadruk gelegd op een regelmatige en grondige reiniging en verluchting op geregelde tijdstippen.

Liften

De Generieke Gids adviseert om het gebruik van liften te vermijden. Als dat niet kan, beperk dan het aantal personen dat gelijktijdig gebruik maakt van de lift (bv. slechts 1 persoon toelaten in een kleinere lift), hou afstand, draag best een mondmasker en sta rug aan rug.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be


Dialog

Tekst

Ok Annuleer