Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Webinar: BTW Afbraak & Heropbouw – Nieuwe regeling voor het verlaagd tarief van 6%

Icon/Administratie/Fill Copy Created with Sketch. 09/03/2021

Icon/Administratie/Fill Copy 2 Created with Sketch. 13:30:00

Icon/Administratie/Fill Created with Sketch. Webinar

Sinds 1 januari 2021 heeft de Wetgever de mogelijkheid voor de toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6% op afbraak en heropbouw van onroerende goederen, uitgebreid tot het gehele grondgebied (voordien: enkel 32 steden).  Voor het eerst kan dit tarief van 6% ook worden toegepast op de levering van een gebouw na afbraak en heropbouw.  Een btw-verschil van 15% is zeker niet te verwaarlozen.

De voorwaarden voor de toepassing van deze nieuwe regeling zijn echter strikt en roepen verschillende vragen op.  Zo moet het gebouw bijvoorbeeld worden gebruikt als enige en eigen woning van de eigenaar of de koper en mag de totale bewoonbare oppervlakte niet meer dan 200m² bedragen.  Maar hoe wordt die bewoonbare oppervlakte berekend?

Wat gebeurt er als de toepassingsvoorwaarde van enige en eigen woning van de eigenaar niet langer vervuld is?  Moet er een specifieke aangifte worden ingediend om in aanmerking te komen voor het tarief van 6% en zo ja, wanneer?   Kunnen de afbraak- en heropbouwwerkzaamheden reeds zijn gestart voor 1 januari 2021, namelijk vooraf aan de inwerkingtreding van de nieuwe regeling?

Moet het gesloopte gebouw ook voor huisvesting gebruikt zijn?  Moet het nieuwe gebouw volledig worden gebouwd op hetzelfde stuk grond?  Moet het precies op dezelfde plaats staan van het gesloopte gebouw?

Hoelang kan men genieten van het verlaagd tarief van 6%?

Dit zijn allemaal vragen die Tuerlinckx Tax Lawyers in het praktijkgerichte webinar zullen beantwoorden.  Tuerlinckx Tax Lawyers is een nationaal advocatenkantoor gespecialiseerd in fiscaal recht met kantoren in Antwerpen, Hasselt, Westerlo, Charlerloi en Luik.  Het kantoor adviseert en begeleidt bedrijven, organisaties en particulieren bij fiscale vragen en fiscaal-juridische procedures en geschillen.  Tuerlinckx Tax Lawyers zet zich in voor een faire fiscaliteit.

Aarzel dus niet om u in te schrijven.

Sprekers:

Jan Tuerlinckx, Tisha Dujardin, Baptistin Alaime

 

Deze webinar is gratis voor bedienden die lid zijn van PC 200.
Dankzij de samenwerking met Cevora kunnen alle bedienden die lid zijn van PC 200 voor een groot aantal opleidingen gratis aan de opleidingen uit het opleidingsaanbod van Embuild Antwerpen deelnemen. Voor opleidingen die niet gratis zijn, kan men een tussenkomst aanvragen via Cevora.

 

 

Dialog

Tekst

Ok Annuleer