Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Wat te doen bij GDPR-controle?

Icon/Administratie/Fill Copy Created with Sketch. 27/05/2021

Icon/Administratie/Fill Copy 2 Created with Sketch. 13:30

Icon/Administratie/Fill Created with Sketch. Webinar

Op 25 mei 2018 zijn de Europese regels inzake privacy in werking getreden via de General Data Protection Regulation (GDPR). Sinds de inwerkingtreding van deze regels is de bewustwording rond gegevensbescherming sterk toegenomen. Om de naleving van de GDPR te controleren en om de bedrijven te ondersteunen werd de Belgische Privacycommissie omgedoopt tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De GBA verkreeg, in tegenstelling tot de Privacycommissie, een waaier aan reactiemogelijkheden om inbreuken te beteugelen.

In haar eerste levensjaar heeft de GBA geen sancties uitgedeeld. In een recenter verleden zijn er wel hoge boetes opgelegd voor een overtreding van de privacyregels. Zo legde de GBA bij beslissing van 17 december 2019 een Belgische onderneming een boete van 15.000 euro op.

De GBA kan zowel na een concrete klacht van een betrokkene als op eigen initiatief een onderzoek instellen. Velen vonden ondertussen de weg naar de GBA. De kans dat de GBA in de toekomst meer controles zal uitvoeren, lijkt in ieder geval groot. Daarom is het nuttig om uw bedrijf klaar te maken voor een toekomstig bezoek van de inspectiedienst van de GBA.

Tijdens de infosessie zal er aandacht zijn voor volgende thema’s:

  • Bespreking van het strategisch plan van de GBA
  • Start en verloop van een onderzoek
  • De rechten van uw onderneming tijdens het onderzoek
  • Mogelijke gevolgen
  • Hoger beroep
  • Vragen en antwoorden

 

Dialog

Tekst

Ok Annuleer