Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Een concrete toelichting bij het draaiboek voor werfsignalisatie in de stad Antwerpen

Icon/Administratie/Fill Copy Created with Sketch. 04/02/2021

Icon/Administratie/Fill Copy 2 Created with Sketch. 10:00

Icon/Administratie/Fill Created with Sketch. Webinar

Wanneer u als aannemer in de stad Antwerpen werken uitvoert, heeft u vermoedelijk al eens tijdelijke verkeers- en werfsignalisatie moeten aanbrengen. Bij de organisatie van dergelijke werven en het plaatsen van tijdelijke verkeerssignalisatie waren er nog een aantal hiaten die niet door het verkeersreglement, richtlijnen of dienstorders werden afgedekt. Daarom werkten de dienst Publieke Ruimte van de stad en de stedelijke Mobiliteitsdienst een ‘draaiboek werven’ uit voor aannemers. Daarin staan duidelijke richtlijnen over hoe een werf in de stad Antwerpen moet worden ingericht, met duidelijke fiches per werfsituatie.

 

Het ‘draaiboek werven’ zal door hen worden toegelicht in een webinar. Volgende thema’s komen aan bod:

  1. Inleiding
  2. Algemene richtlijnen
  3. Specifieke richtlijnen per modi (voetgangers en fietsers, openbaar vervoer, hulpdiensten, autoverkeer,… )
  4. Een algemene toelichting van de verschillende fiches per werfsituatie
  5. Vragenronde

 

De sprekers zijn Marthe Van Criekinge en Mark Monté van de Mobiliteitsdienst en Bart Tuerlinckx van de dienst Publieke Ruimte.
Deze infosessie is enkel voor leden van Embuild.

Het webinar gaat door op 4 februari 2021 van 10u tot 11.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer