Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Bemiddeling in de bouw te Turnhout

Icon/Administratie/Fill Copy Created with Sketch. 16/03/2021

Icon/Administratie/Fill Copy 2 Created with Sketch. 08:30

Icon/Administratie/Fill Created with Sketch. Parklaan 44, 2300 Turnhout

Conflicten zijn des mensen.  De bouwwereld is hier niet immuum voor.  De meeste bouwactoren zijn het erover eens dat de klassieke manier van geschillenoplossing achteraf maar weinig voldoening schenkt.  Klassiek recht en gerechtelijke procedures zijn daarin een anachronisme: het probleem ontstaat, wordt door de inzet van een gerechtelijke procedure niet onmiddellijk opgelost, de tijd duurt en pas na jaren volgt een beslissing die aanwijst wie misschien gelijk had en wie niet helemaal in fout was.  Ondertussen is een bijkomende berg van financiële schade ontstaan en het lot van de partijen door deze beslissing staat mijlenver van de dagelijkse realiteit en snelheid waaraan het conflict nood had:  een snelle en efficiënte oplossing op maat van het probleem. 

Ondanks het feit dat de Covid-19 pandemie al veel miserie heeft veroorzaakt in onze maatschappij, niet alleen op sociologisch, economisch maar vooral ook op psychologisch vlak, hebben we er ook uit geleerd.  Eén van de belangrijkste lessen is de handhaving van onze mentale weerbaarheid en flexibiliteit om, no matter what, naar innovatieve oplossingen te zoeken om in deze wereldwijde crisis te kunnen overleven.

Voor ons is dit het moment bij uitstek om ook in de bouwwereld, waarin de nood naar verandering misschien nog meer aanwezig is dan in andere sectoren, op zoek te gaan naar slimme, eigentijdse oplossingen, waaronder bemiddeling/mediation, belangengerichte onderhandelingen, bindende derde beslissingen, etc.

In deze workshop zullen de sprekers luisteren en met jullie de dialoog aangaan.  Nog onbekende, maar nieuw opkomende oplossingsfiguren bieden veel meer mogelijkheden dan we zouden verwachten.  Benieuwd?  Aarzel dat niet om jullie voor deze workshop in te schrijven.

De sprekers hebben een jarenlange ervaring in zowel de bouwsector als in bemiddeling/mediation & belangengerichte onderhandeling en werken dagdagelijks met aangepaste conflictoplossing.  Na het volgen van deze workshop zullen de deelnemers beter begrijpen wat er naast “eng”-recht bestaat om problemen in de bouwwereld op een snelle, efficiënte, pragmatische en ook relatie-sparende manier op te lossen.

Sprekers:

Michaël De Herdt – Senior Legal Counsel Besix NV, erkend bemiddelaar en docent bij Pro Mediation

Michaël Warson  – Advocaat en erkend bemiddelaar Solvimus

 

Programma

8u30
Inleiding door Maarten De Voeght - Juridisch adviseur Embuild Antwerpen
8u45
Praktijkervaring van een aannemer door Joeri Schellens - Directeur Vanhout NV
9u45
Aangepaste vormen van conflictoplossing (ADR) buiten de rechtbank in de sector van de bouw (met focus op bemiddeling)
10u15
Interactief debat
10u45
Q&A

Dialog

Tekst

Ok Annuleer