Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Corona

HOE TIJDELIJKE WERKLOOSHEID AANVRAGEN BIJ QUARANTAINE WERKNEMER?

27 oktober 2020

Wanneer de werknemer niet arbeidsongeschikt is, maar in quarantaine wordt geplaatst (bijv. na nauw contact met een besmette persoon), kan de werknemer, als hij geen thuiswerk kan verrichten, op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden geplaatst. Voorwaarde is steeds dat hij over een quarantainegetuigschrift moet beschikken.

Sinds 1 september is de regeling verschillend naar gelang de onderneming al dan niet uitzonderlijk hard getroffen is door de coronacrisis. Uitzonderlijk hard getroffen betekent dat de onderneming in het 2e kwartaal 2020 ten minste 20% dagen tijdelijke werkloosheid heeft gekend.

  • Onderneming is uitzonderlijk hard getroffen

De onderneming kan tot 31.12.2020 verder gebruik maken van de vereenvoudigde regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Bij tijdelijke werkloosheid om reden van quarantaine van een werknemer moet zij geen bijzondere formaliteiten verrichten. Het quarantainegetuigschrift moet wel ter beschikking gehouden worden voor controle achteraf.

  • Onderneming is niet uitzonderlijk hard getroffen

De onderneming kan niet langer gebruik maken van de vereenvoudigde regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, maar kan, in geval van quarantaine van een werknemer (zowel arbeider als bediende), terugvallen op de algemene regeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Concreet houdt dit in dat ze via de toepassing op de website van de sociale zekerheid een elektronische mededeling aan de RVA moet versturen van de situatie van overmacht en vervolgens het quarantaineattest per mail moet opsturen naar het werkloosheidsbureau.

Ondernemingen die niet uitzonderlijk hard getroffen zijn en geconfronteerd worden met een gebrek aan werk ingevolge de coronacrisis, kunnen terugvallen op economische werkloosheid waarvan de toepassingsregels zijn versoepeld. Voor de arbeiders geldt een regeling van 8 weken tot eind dit jaar. Voor de bedienden kan een regeling van economische werkloosheid worden ingevoerd op basis van de nieuwe cao nr. 148 die begin oktober in de Nationale Arbeidsraad is afgesloten (geen ondernemingsplan of -cao meer vereist).

Bron: Embuild

Dialog

Tekst

Ok Annuleer