Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Rechtstreekse vordering, De samenvatting

De samenvatting | De rechtstreekse vordering

26 april 2022

Je spreekt van een ‘rechtstreekse vordering’ wanneer aan een schuldeiser het recht wordt verleend om in eigen naam en voor eigen rekening de schuldenaar van zíjn schuldenaar aan te spreken. Dat wordt zo bepaald in artikel 1798 oud burgerlijk wetboek.

In de toekomst zal de rechtstreekse vordering worden ingevoegd in een artikel van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Het doel van die nieuwe bepaling is om de rechtsfiguur van de rechtstreekse vordering een plaats in het gemeen recht te geven waardoor het van toepassing zal zijn op alle contracten. Bovendien wenst men via die nieuwe bepaling de problematiek van de tegenwerpbaarheid van de verweermiddelen te regelen.

Concreet komt de rechtstreekse vordering in de bouwsector neer op de situatie waarin de onderaannemer die werd ingeschakeld op een werf, een rechtstreekse vordering heeft tegen de bouwheer, en dit voor het bedrag dat de bouwheer nog aan de aannemer moet betalen.

De rechtstreekse vordering kan echter ook door een onderaannemer in de tweede – of verdere – graad worden uitgeoefend. Artikel 1798 oud BW bepaalt namelijk dat de onderaannemer als aannemer en de aannemer als bouwheer worden beschouwd ten aanzien van de eventuele sub-onderaannemer van de eigen onderaannemer.

Hoe stelt u een rechtstreekse vordering?

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 25 maart 2005 duidelijk gemaakt dat de onderaannemer zijn rechtstreeks vorderingsrecht bij brief of zelfs een fax kan instellen. Een dagvaarding is bijvoorbeeld niet nodig.

Let op: om bewijsproblemen te vermijden, is het nog steeds aanbevolen om dergelijke briefwisseling ook per aangetekende zending te versturen.

Embuild Antwerpen beschikt over een modelbrief waarmee u een rechtstreekse vordering kan stellen. U kan deze opvragen bij onze juridisch adviseurs.

Meer informatie?


Maarten De Voeght
Juridisch adviseur bouwrecht
03 203 44 03
maarten.devoeght@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer