Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Corona

C3.2A-kaarten – vanaf 1 september 2020

31 augustus 2020

Vanaf 1 september wijzigen de modaliteiten van de tijdelijke werkloosheid. Ondernemingen die, in geval van gebrek aan werk, overschakelen op economische werkloosheid moeten opnieuw de controlekaarten C3.2A afleveren. Arbeiders moeten opnieuw deze kaart vanaf de eerste dag invullen. Constructiv heeft de nominatieve kaarten voor september aan alle bouwwerkgevers (PC 124) opgestuurd.

Enkel de zgn. “hardst getroffen” ondernemingen (20% tijdelijke werkloosheid in het 2e kwartaal) kunnen verder gebruik maken van de vereenvoudigde regeling van tijdelijke werkloosheid overmacht corona. De werkgevers en arbeiders van deze ondernemingen kunnen de vereenvoudigde regeling verder toepassen  en zijn vrijgesteld van het gebruik van de C3.2A’s.

De situatie is dus niet langer uniform voor alle ondernemingen en arbeiders van het PC 124. Hierdoor kan verwarring ontstaan op de werven over de precieze verplichtingen. Daarom bevelen we sterk aan dat de vrijgestelde ondernemingen ook de C3.2A’s aan hun arbeiders overhandigen en dat hun arbeiders de kaart vanaf september dagelijks invullen zoals voorheen. Zo moet het op de bouwplaats voor iedereen duidelijk zijn waaraan men zich moet houden wat het bijhebben en invullen van de C3.2A betreft.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer