Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

GDPR, GDPR

Boete opgelegd aan bouwbedrijf wegens overtreden GDPR

28 augustus 2023

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft een boete opgelegd aan een bouwbedrijf dat ongevraagde reclame verstuurde (Beslissing 137/2021).

Het bouwbedrijf had de contactgegevens aangekocht bij een “datahandelaar. De datahandelaar had het bouwbedrijf proactief benaderd en gaf zich uit als specialist inzake openbare en private aanbestedingen. Hij bood het bouwbedrijf aan om publiek beschikbare gegevens van particulieren, met name gegevens die in het kader van officiële bouwaanvragen- en vergunningen alsmede bouwintenties op omgevingsloketten van Belgische overheden gepubliceerd worden, te verkopen.

Het bouwbedrijf is op dat aanbod ingegaan. De betrokkene ontving nadien een op zijn naam gerichte brief met een uitnodiging om een vrijblijvende prijsofferte aan te vragen. Uit de inhoud van die brief bleek dat het bouwbedrijf op de hoogte was van de bouwplannen van de betrokkene, ook al was die geen klant bij het bouwbedrijf.

De betrokkene heeft aansluitend bezwaar gemaakt bij het bouwbedrijf en vroeg om zijn gegevens te verwijderen én om hem de identiteit van de organisatie die zijn persoonsgegevens aan het bouwbedrijf had verstrekt. De betrokkene herhaalde zijn verzoek een maand later.

Het bouwbedrijf gaf aan beide verzoeken geen gevolg, waarna de betrokkene klacht neerlegde bij de GBA. Die resulteerde uiteindelijk in een boete van 10.000 euro aan het bouwbedrijf.

De hoogte van deze boete kan verklaard worden door de onwil van het bouwbedrijf om zich in regel te stellen, ondanks het daartoe (meermaals) de kans had gekregen. Zo bleef een eerste “light” beslissing van de GBA (d.i. een beslissing waarbij het bouwbedrijf, zonder het te horen, wordt veroordeeld tot het naleven van de GDPR) zonder gevolg.

Frappant is dat de boete werd opgelegd, zelfs nadat de betrokkene de zaak als afgesloten beschouwde lopende de procedure. Hij had met andere woorden zijn klacht ingetrokken en de GBA hiervan in kennis gesteld alvorens de boete werd opgelegd.

Let op met het aankopen van contactgegevens. Het is mogelijk dat u twee keer betaalt…

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer