Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Vakantieregeling, Loopbaan, Inactiviteitskalender

Vakantieregeling 2022 provincie antwerpen inhaalrustdagen – feestdagen 2022

10 september 2021

1 vakantieregeling 2022

In overleg met de sociale partners beveelt Embuild Antwerpen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling
voor 2022 aan:

  • collectieve sluiting van maandag, 11 juli 2022 tot en met vrijdag, 29 juli 2022 (= 14 WD/5-dagenweek);
  • Omdat de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers in 2022 nog recht op maximaal zes dagen.

2 Inhaalrustdagen 2022

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2022 recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf zijn vastgesteld. Hiervan mag niet worden afgeweken (behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen):


• Dinsdag, 4 januari 2022;
• Woensdag, 5 januari 2022;
• Donderdag, 6 januari 2022;
• Vrijdag, 7 januari 2022;
• Donderdag, 14 april 2022;
• Vrijdag, 15 april 2022;
• Maandag, 31 oktober 2022;
• Woensdag, 2 november 2022;
• Dinsdag, 27 december 2022;
• Woensdag, 28 december 2022;
• Donderdag, 29 december 2022;
• Vrijdag, 30 december 2022;

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die vallen onder het Paritair Subcomité voor de Elektriciens PC 149.01: installatie en distributie, hebben ook recht op 12 inhaalrustdagen, tenzij in de onderneming een effectieve arbeidsduurvermindering (38 uur per week) of een combinatie van inhaalrust en effectieve arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd. De data van deze inhaalrustdagen mogen op het vlak van de onderneming worden bepaald.

3 Feestdagen 2022

De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2022 ziet er als volgt uit:

4 bekendmaking

Feestdagen

De data van de feestdagen moeten net zoals de 12 inhaalrustdagen1 in het arbeidsreglement vermeld worden.


Door een beslissing van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van 9 januari 2020 moet de feestdag van zaterdag 1 januari 2022 verplicht vervangen worden door maandag, 3 januari 2022, de feestdag van zondag, 1 mei 2022 door vrijdag, 27 mei 2022 en de feestdag van zondag, 25 december 2022 door maandag, 26 december 2022.

Vakantie

De vastlegging van de data van de jaarlijkse vakantie 2022 moet op ondernemingsvlak gebeuren. Dit gebeurt in overleg met de syndicale afvaardiging, of bij afwezigheid ervan met de werknemers zelf. Zodra er een akkoord is, moet een bericht aan het arbeidsreglement gehecht worden met de opgestelde data van de jaarlijkse vakantie.


In het arbeidsreglement moet ook vermeld worden:
• ofwel de duur van de jaarlijkse vakantie en de modaliteiten voor de toekenning van de vakantie;
• ofwel de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen, met name het KB van 30 maart 1967 inzake de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers.


Deze vermelding mag aan het arbeidsreglement toegevoegd worden, zonder dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet worden doorlopen. Elke werknemer moet een kopie van deze aanvulling ontvangen en er moet een afschrift naar het Toezicht op de Sociale Wetten worden verzonden. Deze aanvulling moet worden toegevoegd aan het arbeidsreglement dat ter beschikking ligt van de werknemers op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onderneming.


Van het bericht met de vermelding van de data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangingsdag van de voormelde feestdagen moet een afschrift worden overgemaakt aan het Toezicht op de Sociale Wetten:

Voor het arrondissement Antwerpen:
Theater Building
Italiëlei 124 bus 56
2000 ANTWERPEN
Tel.: 02/233.42.30
e-mail: tsw.antwerpen@werk.belgie.be

Voor het arrondissement Mechelen:
Louizastraat 1
2800 MECHELEN
Tel.: 02/233.46.40
e-mail: tsw.mechelen@werk.belgie.be

Voor het arrondissement Turnhout:
Warandestraat 49
2300 Turnhout
Tel.: 02/235.55.00
e-mail: tsw.turnhout@werk.belgie.be

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer