Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Klein verlet, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Uitbreiding geboorteverlof vanaf 1 januari 2021

11 januari 2021

Naar aanleiding van de geboorte van een kind heeft de vader of meeouder recht op vaderschapsverlof of geboorteverlof. Voor geboortes tot en met 31 december 2020 waren dit traditioneel 10 dagen.

Eind 2020 kondigde de federale regering aan dat het vaderschaps- en geboorteverlof in fases zou worden opgetrokken. Deze nieuwe regeling werd op de valreep gepubliceerd in een Programmawet van 20 december 2020 met inwerkingtreding op 1 januari 2021.

Het vaderschaps- en geboorteverlof wordt uitgebreid tot 15 dagen voor geboortes vanaf 1 januari 2021 en tot 20 dagen voor geboortes vanaf 1 januari 2023.

Voor de eerste 3 dagen geniet de werknemer het behoud van zijn normaal loon ten laste van de werkgever. Voor de volgende dagen krijgt hij een vergoeding van zijn of haar mutualiteit ten belope van 82% van het begrensd brutoloon. Dit principe blijft ook behouden voor de graduele verlenging van het vaderschaps- of geboorteverlof naar 15 en 20 dagen.

Het aantal dagen geboorteverlof is niet afhankelijk van het arbeidsregime waarin de werknemer is tewerkgesteld. Deeltijdse werknemers hebben, net als voltijdse werknemers, eveneens recht op 10, 15 of 20 dagen vaderschaps- of geboorteverlof. De dagen vaderschaps- of geboorteverlof moeten niet in één keer worden opgenomen maar kunnen naar keuze van de werknemer worden ingepland over een periode van 4 maanden vanaf de bevalling. In geval van geboorte van een twee- of meerling heeft de werknemer slechts éénmaal recht op geboorteverlof. Er worden hiervoor geen extra dagen toegekend.

Een vader of een meeouder die geboorteverlof geniet, is beschermd tegen ontslag. De beschermingsperiode vangt aan op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving van het geboorteverlof en eindigt 3 maanden na deze kennisgeving.

Niet alleen werknemers maar ook zelfstandigen kunnen geboorteverlof opnemen. Ook voor hen is de uitbreiding van toepassing. Zelfstandigen die naar aanleiding van de geboorte van een kind waarmee ze een afstammingsband of een band van meeouderschap hebben hun beroepsactiviteit tijdelijk onderbreken, ontvangen tijdens die periode een uitkering van hun sociale verzekeringsfonds. Uit cijfers van de minister van Zelfstandigen blijkt dat dit recht onvoldoende gekend is bij zelfstandigen (vier op tien zelfstandige vaders maken er geen gebruik van). Voor meer info over het geboorteverlof voor zelfstandigen kan je terecht bij je sociale verzekeringsfonds of op de website van het RSVZ.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer