Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Inhaalrust, Arbeidstijdorganisatie

Rustdagen 2021-2022

05 juni 2020

In de bouwsector worden jaarlijks 12 rustdagen toegekend aan werknemers als vermindering van de arbeidsduur. Deze rustdagen worden vastgelegd door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124).

Daarnaast legt het paritair comité ook vervangingsdagen vast voor feestdagen die op zaterdag of zondag vallen.

Download de rustdagen 2021 – 2022 hier.

De eerste 6 data van de verplichte rustdagen zijn bekrachtigd door het KB van 20 mei 2020, gepubliceerd in het Staatsblad van 2 juni. De overige 6 data zijn opgenomen in de cao ondertekend op 9 januari 2020 (nog algemeen verbindend te verklaren bij KB).

De vervangingsdagen werden bekrachtigd bij KB van 22 februari 2020, gepubliceerd in het Staatsblad van 11 maart.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer