Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Corona, Sociaal recht, Arbeidsongeschiktheid, Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Quarantainegetuigschriften zijn niet hetzelfde als ziektebriefjes

13 oktober 2020

 
quarantainegetuigschrift

Door de COVID-19 epidemie is er een nieuw type medisch getuigschrift in het leven geroepen: het quarantainegetuigschrift. Dit getuigschrift wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek mogen begeven omdat:

  • zij in nauw contact zijn geweest met een geïnfecteerde persoon;
  • zij zelf besmet zijn terwijl zij geen symptomen vertonen;
  • hun medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als het afweersysteem verzwakt is)

Voor de werkgever is het verschil tussen een attest van arbeidsongeschiktheid en een quarantainegetuigschrift belangrijk voor de verloning van de duur van de afwezigheid van de werknemer.

Een attest van arbeidsongeschiktheid geeft immers recht op gewaarborgd loon, een quarantainegetuigschrift niet.

Loon

Bij een verplichte quarantaine voor een werknemer die telewerk kan verrichten, ontvangt deze werknemer zijn normaal loon van de werkgever.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Indien een werknemer geen telewerk kan verrichten, kan de werkgever zijn werknemer in tijdelijke werkloosheid  wegens overmacht plaatsen zodat de werknemer tijdens zijn afwezigheid recht zal hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor de periode gedekt door het quarantainegetuigschrift.

Het is dus belangrijk om het medisch attest van uw werknemer goed na te lezen. Let op dat u geen gewaarborgd loon betaalt voor een periode van verplichte quarantaine!

Serviam +

De patronale vereveningsdienst Serviam+ ontvangt regelmatig quarantainegetuigschriften en waarschuwt werkgevers om een medisch attest goed na te lezen. Niet ieder attest betreft een arbeidsongeschiktheid.

Kleinere bouwbedrijven (tot 20 werknemers) kunnen zich het gewaarborgd brutoloon (94,81%) van een zieke arbeider laten terugbetalen. Hiervoor kunnen ze terecht bij Serviam+ Gewaarborgd Loon.

Wanneer een arbeider ziek wordt, heeft hij gedurende één maand recht op gewaarborgd loon. De werkgever heeft hierdoor kosten, die vooral voor kleinere ondernemingen een aanzienlijke last kunnen vormen. Daarom heeft de bouwsector voor aannemers met minder dan 20 werknemers een eenvoudig en efficiënt systeem opgezet dat de kosten spreidt over een groot aantal bouwbedrijven. Deze ondernemingen betalen een bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid. In ruil krijgen ze het gewaarborgd loon dat ze aan hun zieke bouwvakkers betaald hebben, grotendeels terug.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer