Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Herinvoering van de relance-overuren vanaf 1 juli

25 mei 2023

De regeling van 120 vrijwillige relance overuren, die op 31 december 2022 afliep, wordt opnieuw ingevoerd vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

De federale regering heeft het wetsontwerp tot omzetting van het afsprakenkader van de sociale partnerts goedgekeurd tijdens de Ministerraad van 12 mei.

We herhalen de voorwaarden en modaliteiten van deze relance-overuren.

Voor deze 120 relance overuren moet geen overloontoeslag van 50% of 100% betaald worden en moet er geen inhaalrust worden toegekend. Deze uren moeten niet aangerekend worden op de interne grens (maximaal aantal overuren in een referteperiode). Bovendien zijn ze ook vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Om beroep te kunnen doen op de relance overuren moet voorafgaand schriftelijke overeenkomst afgesloten te worden tussen de werkgever en de werknemer. Deze overeenkomst is geldig voor een hernieuwbare periode van 6 maanden. Dit akkoord moet uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode worden afgesloten.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer